MY
JS
ME

Experiential marketing agentura.

Vytváříme pouto mezi značkami a spotřebiteli prostřednictvím společných zážitků. Natolik zajímavých, aby je lidé měli potřebu sdílet s ostatními.

více...

/  VIDÍME SMYSL
Ve všem, co děláme, je pevná víra, že lidem umožňujeme prožít šťastné okamžiky prostřednictvím značek. Značkám tak nacházíme jejich přirozené zastánce. 

Samotná podstata a kvalita životů je silně ovlivněna pocitem štěstí. Právě pocity štěstí jsou podle výzkumů pevně propojeny se zážitky a zkušenostmi. A lidé touží po nových zážitcích.  Přirozeně tak vzniká prostor, kde značky mohou uspět, na rozdíl od tradičního marketingu. Můžete investovat miliony v médiích přesvědčováním, aby si vaši značku lidé koupili. Nebo část z nich využijte k tomu, aby se sami chtěli stát jejími ambasadory. Tento proces změny je tím, co umíme.

/  ZNÁME ZPŮSOB
Výsledků dosahujeme změnou tradiční „push“ reklamy ve vytvoření inspirujících aktivit, které nabízí prostor k sebezapojení a spoluvytváření značky.
 
Základem naší práce je přímá zkušenost. Věříme v experience marketing – umožňuje značkám a lidem najít plnohodnotný vztah prostřednictvím společné zkušenosti. Zákazníci sami mají potřebu značku sdílet a přirozeně motivovat sebe i ostatní ke koupi. Vytváří se dlouhodobé pouto a s ním i rostoucí prodeje.

/  JSME SKVĚLÍ
Realizujeme experiential kampaně, které umožňují potenciálním zákazníkům značku a její hodnoty prožít.

Experiential kampaně staví na přirozených emocích a pozitivních pocitech lidí, které přetrvávají mnohem déle než přečtení postu, shlédnutí inzerátu či baneru. Co trvá tradiční reklamě týdny nebo měsíce, „experiential“ dokáže v pár dnech.

Bez nových setkání nejsou nové příležitosti. Napište nám volný termín nebo zavolejte na +420.246.033.077. Rádi se vám přijedeme představit. Innovate – Experience tým.